Golf – elitarny sport uprawiany również w Polsce

Jeżeli chcesz uprawiać w Polsce golf – nic nie stoi temu na przeszkodzie. Od początku lat dziewięćdziesiątych ten sport rozwija się w naszym kraju. Obecnie nie ma problemu ze znalezieniem profesjonalnego pola do golfa ani z zakupem sprzętu.

Podstawowe informacje o golfie

piłeczka do golfa